ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΘΕΩΡΙΑ (4.Μεθοδολογία 2)1) Διατάξεις
1.1) Διατάξεις Χωρίς Επανάληψη
1.2) Διατάξεις Με Επανάληψη
2) Γνώστα Προβλήματα Διατάξεων
2.1) ΠΡΟΠΟ
2.2) Τετραγωνικοί Πίνακες
2.3) Αναγράμματισμοί μίας λέξης
2.4) Συμβολοσειρές ενός Αλφάβήτου
2.5) Δυαδικές Συμβολοσειρές
2.6) Δεκαδικές Συμβολοσειρές (με ακριβώς k άσσους)
3) Μεθοδολογία Ασκήσεων
3.1) Διατάξη Ομοίων Αντικείμενων
3.2) Αντικείμενα σε Σείρα
3.3) Αντικείμενα οχι σε Σειρά
3.4) Συμβολοσειρές με τουλάχιστον ένα από κάποιο αντικείμενο
3.5) Κυκλικές Διατάξεις
3.6) Διατάξεις με Εμφύτευση Υποδοχών
3.7) Περίπλοκοι Περιορισμοί
Ασκήσεις